Stedelijk Gymnasium Haarlem

AGENDA

Informatie reünie
In verband met het versturen van de uitnodigingen voor de reünie in juni, hierbij het verzoek aan oudleerlingen hun e-mailadres te mailen naar: administratie@stedelijkgymnasiumhaarlem.nl

Kijk vast naar het programma van de reünie

Diploma uitreiking  in BAVO
Woensdag 1 juli 13.00 uur aanvang, tot 16.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS


    schooltoneel Alice 2015 en lovende recensie


   foto's Poëzieavond maart 2015

   Verslag Medezeggenschapsraad SGH 2013-2014