Stedelijk Gymnasium Haarlem

organisatie

 

dinsdag 31 januari MR vergadering 16-18 uur, agenda

Wat is de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad of ‘MR’ heeft een rol in het bestuur van de school. Om de school goed te laten functioneren, moeten er bijna elke dag beslissingen worden genomen. Hoe kan de school het beste onderwijs bieden? Aan welke regels moeten de leerlingen zich houden? En wordt er niet teveel geld uitgegeven? Voortdurend dringen zich vragen en problemen op die om een antwoord of om een oplossing vragen. De rector en de conrector zorgen daarvoor. Maar daarbij moeten zij vaak vragen om het advies of om de instemming van de medezeggenschapsraad.

Wat kan de MR voor je doen?
Via de MR kun je te weten komen voor welke belangrijke keuzes de school staat. Die keuzes kun je via de MR mede beïnvloeden. Bovendien kun je via de MR ook nieuwe vragen en problemen voorleggen aan de schoolleiding. Schrik er daarom niet voor terug om contact op te nemen met de leden van de MR: zij zijn er om tegenover de schoolleiding op te komen voor de belangen en de ideeën van de leerlingen, ouders en personeelsleden. 

personeel: mw M. van Brederode (secretaris), dhr M. Hummelink, mw C. Schrijver-König, dhr A. Schuurman, dhr G. Bolten (vice-voorzitter), dhr M. Landsaat
leerlingen: Lucas Meyer (klas 4), Wibien van Haga (klas 4), Kim van Vliet (klas 5), 
en ouders mw C. Delacour, dhr G-J. Mense (voorzitter), dhr M. Schreuder.


Met de klok mee: mw. C. Schrijver-König, Wibien van Haga, Kim van Vliet, dhr. A. Schuurman, dhr. M. Hummelink, dhr. G-J. Mense, mw. M. van Brederode, dhr. M. Schreuder, mw. C. Delacour, dhr. M. Landsaat, en G. J. Bolten.

Hoe vaak komt de MR bijeen?
De MR vergadert ongeveer één keer per twee maanden. Die vergaderingen worden van tevoren aangekondigd. De agenda voor de MR vergadering wordt op de site gepubliceerd. Alle vergaderingen zijn openbaar en men is dus altijd welkom als toehoorder.

Waar kan ik meer informatie vinden over de MR?
Er is een officieel reglement waarin staat wat de rol is van de MR en hoe die te werk moet gaan. Daarnaast liggen de verslagen van de vergaderingen van de MR ter inzage op school. Tot slot kun je de leden van de MR ook persoonlijk benaderen. Voor leerlingen staat er een mooie MR-mailbox bij de conciërges waar je ook een bericht of idee kunt achterlaten.