Stedelijk Gymnasium Haarlem

onderwijs

Aardrijkskunde

Een wereldvak!

Aardrijkskunde zet de aarde en de wereld centraal: de aarde als leefomgeving van de mens – atmosfeer, platentektoniek, waterproblematiek – en de wereld als product van het gedrag van de mens in zijn leefomgeving. De wereld die wij om ons heen waarnemen is het resultaat van allerlei natuurlijke en menselijke processen.

Begrip en kennis van deze processen stellen ons in staat om nu en in de toekomst beter gebruik te maken van de mogelijkheden van de aarde. Aardrijkskunde gaat over de relaties tussen natuur en samenleving, waarin sociaalgeografische èn fysisch-geografische processen een even belangrijke rol spelen. Kennis en analyse van deze processen staat daarom centraal in de onderwerpen die de Aardrijkskunde zowel in de onderbouw als in de tweede fase behandelt.

 
Aardrijkskunde excursie klas 2

Aardrijkskunde is voor iedereen die nieuwsgierig is naar de wereld om zich heen. Hoe is het landschap om ons heen ontstaan? Hoe heeft de mens dit vervolgens voor zijn eigen behoeften ingericht? Hoe verklaar je de menselijke gedragingen en politieke conflicten vanuit het gebruik dat de mens maakt van de schaarse ruimte om zich heen? Toerisme, de Rotterdamse haven, vulkaanuitbarstingen, bestaanswijzen van andere volken, de Europese eenwording, de armoede in de wereld: allemaal onderwerpen die je aan het denken zetten over de toekomst van onze planeet en het aandeel dat je daar zelf in hebt.