Stedelijk Gymnasium Haarlem

Lichamelijke Opvoeding

Onderbouw

Lichamelijke Opvoeding is meer dan goed kunnen sporten. Plezier in bewegen met elkaar is net zo belangrijk. In de onderbouw volgen alle leerlingen hetzelfde bewegingsprogramma. Binnen verschillende domeinen leren ze basisvaardigheden aan: atletiek, turnen, dans, zelfverdediging en spel. Bij de beoordeling letten we op prestatie, inzet en omgang met elkaar. Daarnaast zijn er lessen op een andere locatie zoals schaatsen en zwemmen. De sectie LO organiseert voor ieder leerjaar een sportdag.

 

 

 

 

Houtvaartbad schaatsen

Bovenbouw

Alle leerlingen blijven het vak LO1 volgen en sluiten dat af met een schoolexamen. Het vak is onderverdeeld in de volgende gebieden:
- bewegen en regelen,
- bewegen en gezondheid,
- bewegen en samenleving.

Sommige onderdelen zijn handelingsdelen. De leerlingen moeten optreden in de rol van coach, lesgever, scheidsrechter of wedstrijdleider. De eigen vaardigheid wordt getoetst binnen de domeinen atletiek, turnen, dans, zelfverdediging en spel. De leerlingen in de bovenbouw volgen niet alle onderdelen, ze maken keuzes en sturen daardoor hun eigen programma.

Naast het reguliere programma zijn er lessen op een andere locatie. Iedereen doet activiteiten als: fitness, (wind)surfen, duiken, zweefvliegen, zwaardvechten, capoeira, aikido, schermen, squashen, wandklimmen, …en nog veel meer. Bijna alle studielasturen bij dit vak zijn contacturen, want er zijn geen theorietoetsen.

basketbal lesgeven schermen