Stedelijk Gymnasium Haarlem

onderwijs

Nederlands

De Nederlandse taal spreek je al zo’n tien jaar. Op de basisschool leerde je al lezen en schrijven. Wat valt er dan nog te leren bij het vak Nederlands? Heel veel. Zes jaar lang verbeter je het peil van je Nederlands. Het mondeling en schriftelijk taalgebruik van anderen leer je te beoordelen en te analyseren.

Onderbouw
In de methode Nieuw Nederlands werk je aan grammatica, stijl en spelling en aan het lezen en leren analyseren van teksten. Daarnaast besteden we aandacht aan literatuur, poëzie en waar mogelijk ook aan media als film, tv en kranten. In elke klas lees je in ieder geval vijf boeken, waarbij je opdrachten krijgt die in je eigen leesdossier bewaard worden. Je krijgt ook creatieve opdrachten, zoals het maken van een woordenboek, een poëziewerkstuk en een grootouderwerkstuk. Aan het einde van klas 3 heb je zeker zes keer een spreekbeurt gehouden.

Bovenbouw
Het aandachtspunt ligt nu op taal en literatuur. Je vergroot en verbetert je taalvaardigheden door het (leren) analyseren van geschreven en mondelinge teksten van anderen en van jezelf. Wat is een betoog, wat is een beschouwing? Wanneer of waarom is een betoog of een beschouwing goed? Bij de literatuurlessen krijg je zowel hedendaagse literatuur als historische letterkunde. Je leert bepaalde teksten te beoordelen als literaire en culturele uitingen. In elke klas krijg je mondelinge en schriftelijke toetsen over boeken. Ook in de bovenbouw hou je spreekbeurten, maar dan van betogende en beschouwende aard.