Stedelijk Gymnasium Haarlem

onderwijs

Beeldende vorming


Beeldende vorming in vilt, eerste klas

In de onderbouw krijg je beeldende vorming. Je ontdekt daar dat een boom meer is dan een groen bal op een bruine paal. Een mens ziet er ook niet uit als een aardappel met vier harkjes eraan. Hoe je bomen, mensen en al het andere in de wereld om je heen dan wel kan vormgeven, ontdek je door beter te kijken en te worstelen met materialen en technieken. Als dat goed gaat, krijg je een heel eigen manier om weer te geven wat je ziet, beleeft of fantaseert.

 

Tekenen en kunstgeschiedenis

In de bovenbouw krijg je het vak tekenen. Op het Stedelijk Gymnasium is tekenen een keuze-eindexamenvak. In de praktijklessen breid je je teken- en schildervaardigheid verder uit. Ook krijg je in de bovenbouw nieuwe technieken.

Kunstgeschiedenis maakt een belangrijk deel uit van het eindexamenvak tekenen. Het telt net zo zwaar mee als het praktijkgedeelte. In klas 4 en 5 behandelen we de kunstgeschiedenis vanaf de Grieken tot de moderne tijd aan toe. In klas 6 komt het jaarlijks wisselende examenthema aan de orde.