Stedelijk Gymnasium Haarlem

onderwijs

Wetenschap & techniek

ballonkar Het vak W&T  krijg je in de 1e klas. Je leert in de eerste periode om te gaan met handgereedschappen en machines zoals een boormachine en zaagmachine. Je leert ook solderen. Je bewerkt verschillende materialen zoals hout, kunststof en metaal en je begint met technisch tekenen. Tijdens de tweede, derde en vierde periode werk je in een groepje aan projecten. 

Het project wordt gegeven door twee vakken: Techniek en Wetenschap. Bij elk project hoort een werkstuk. Terwijl de ene groep tijdens techniek de 'ballonkar' maakt, leert de andere groep bij Wetenschap 'hoe' en 'waarom' het werkt. Na vier weken wissel je. De negende week is er met de hele klas een wedstrijd. Je gaat meten welke kar het snelst is of welke kar het verst rijdt.