Stedelijk Gymnasium Haarlem

onderwijs

Decanaat

In klas 3 tot en met 6 begeleiden de decanen de leerlingen bij hun profiel- en studiekeuze.
Een gymnasium leidt in principe op voor een universitaire studie, al zijn er ook leerlingen die verder gaan aan het hbo. De decanen zorgen ervoor dat leerlingen en hun ouders inzicht krijgen in de profielkeuze met de daarbij horende studiemogelijkheden, stimuleert de leerlingen voorlichtingsbijeenkomsten van opleidingen te bezoeken en praat met individuele leerlingen over hun keuze. Uitgangspunt is het profielkeuzeboekje en de keuzegids die aan de leerlingen van respectievelijk klas 3 en klas 5 en 6 wordt uitgedeeld.

Decanaat profielkeuze klas 3-4
In de derde klas bespreekt de decaan (in samenwerking met de mentoren) de profielkeuze voor de bovenbouw met leerlingen en hun ouders. Informatie hierover vind je ook in het informatieboekje: 'Profielkeuze'.
Samengevat komt de profielkeuze hier op neer:
Naast een aantal verplichte vakken kies je één van de profielen met daarin vier vakken, passend bij het profiel. Je kan kiezen uit de volgende vier profielen:
- Cultuur en Maatschappij,
- Economie en Maatschappij,
- Natuur en Gezondheid,
- Natuur en Techniek,
In klas 4 kies je naast dit profiel nog drie andere vakken. Hiervan mag je er aan het einde van klas 4 maximaal 2 laten vallen.

Als grote VWO-school bieden wij in de bovenbouw ook vakken als Filosofie, Spaans, Muziek, Tekenen, Wiskunde D en NLT aan. De school beperkt de vrije keuze van de leerlingen zo min mogelijk en stimuleert hen om extra vakken te kiezen.

Decanaat studiekeuze klas 5-6
Voor klas 5 organiseren de decanen van de regio Kennemerland in het najaar twee voorlichtingsavonden met medewerking van universiteiten en het hbo.
Een deel van de leerlingen kiest voor een tussenjaar in het buitenland (talenschool, vrijwilligerswerk etc.). De decaan klas 5 en 6 heeft hiervoor het informatieboek 'Na het eindexamen naar het buitenland', met verschillende mogelijkheden en adressen van interessante websites.

In de bovenbouw kunnen extra getalenteerde leerlingen onder schooltijd deelnemen aan diverse programma's van de universiteit. Dit kunnen korte projecten zijn van acht middagen, maar ook een programma dat zich over de gehele vijfde en zesde klas uitstrekt zoals LAPP-top en Pre-University College in Leiden. Ook aan de TU Delft kunnen leerlingen een extra programma volgen.

dhr. B. van Os, decaan klas 3 en 4
mw. M. Millaard, decaan klas 5 en 6

Voorlichting per universiteit

1 van de decaan september 2016
2 van de decaan september 2016
3 van de decaan oktober 2016
4 van de decaan november 2016
5 van de decaan december 2016