Stedelijk Gymnasium Haarlem

leerlingen

Haarlem Model United Nations
2017


Van 29 maart tot en met 2 april 2017 zal bij ons op school voor alweer de twintigste keer de Haarlem Model United Nations plaatsvinden. Vanuit verschillende landen van over de hele wereld zullen dan scholieren naar onze school reizen om hier samen te debatteren over problemen die zich voordoen in onze wereld. Model United Nations is een wereldwijd initiatief, waarbij de Verenigde Naties worden gesimuleerd door jongeren. De Verenigde Naties is een internationale organisatie, opgericht na de Tweede Wereldoorlog door 51 landen. Zij werken samen op het gebied van o.a. internationaal recht, behoud van mensenrechten en de ontwikkeling van de wereldeconomie. Ook voert de VN vredesmissies uit om zo de internationale veiligheid te bevorderen.
Tegenwoordig telt de VN 193 lidstaten en dat betekent dat vrijwel elk internationaal erkend en onafhankelijk land in de wereld lid is van de organisatie.

Op een MUN-conferentie wordt uitsluitend Engels gesproken, omdat de deelnemers vanuit allemaal verschillende landen en culturen komen. De grootste groep deelnemers doen mee als een delegate. Delegates zijn de vertegenwoordigers van één van de 193 lidstaten en zij komen samen in de diverse committees (comités), zoals de Security Council. Elke committee is gericht op één van de activiteiten van de VN. In de Human Rights Council worden bijvoorbeeld issues (problemen) besproken die gaan over mensenrechten.
Het debat van de delegates wordt geleid door de chairs (voorzitters). Samen proberen ze tijdens de conferentie zo goed mogelijke resolutions (oplossingen voor de problemen) te maken zodat de meerderheid van alle delegates in favour (vóór) stemt.

HMUN wordt gerealiseerd door de HMUN-staff, een club leerlingen uit de vierde en vijfde klas onder begeleiding van vijf docenten. Zij besteden een jaar lang wekelijks veel tijd aan de organisatie: van het zoeken van gastgezinnen tot het regelen van de Grote Bavo kerk voor de openingsceremonie. Het resultaat mag er zijn: een evenement dat hoog staat aangeschreven om zijn kwaliteit en professionaliteit. Dit heeft geresulteerd in de deelname van scholen uit landen als Jordanië, Marokko, Noorwegen, Turkije, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten. We zijn met ongeveer 500 à 600 deelnemers de derde grootste MUN-conferentie van Nederland en mogen daar als school zeker trots op zijn.

Wat kan jij doen?
Als je begint op deze school in de brugklas kun je je meteen het eerste jaar al opgeven als admin. Een admin helpt bij het goed verlopen van HMUN door bijvoorbeeld briefjes door te geven tijdens het debat en te helpen bij het serveren van de lunch. Als admin zie je al snel hoe zo’n conferentie werkt, hoe een debat verloopt en of het jou misschien ook leuk lijkt om een keer mee te doen. Ook tweedeklassers kunnen zich opgeven als admin.
Vanaf de derde klas (en soms zelfs al in tweede klas) kan je zelf een delegate worden. Je kan je dan aanmelden voor een van de vele conferenties die onze school bezoekt. Je krijgt dan een land toegedeeld dat je tijdens de conferentie zal vertegenwoordigen in een van de committees. Aan jou is dan de taak om met de andere delegates te discussiëren en te onderhandelen om zo resoluties te laten slagen die gunstig zijn voor het land dat je vertegenwoordigt.
Wanneer je al flink wat conferenties hebt bezocht als een delegate kan je bijvoorbeeld in de bovenbouw beginnen met chairen. Dan wordt je de voorzitter van een committee en begeleid je het debat van de delegates. Je zou natuurlijk als je al veel weet over MUN en talent hebt voor organiseren dan ook kunnensolliciteren naar een plek in de HMUN-staff of in het MUN Management.

Het Stedelijk Gymnasium Haarlem bezoekt onder begeleiding van het MUN Management de volgende conferenties (2016-2017):

·         LMUNA, Lorentz Lyceum Arnhem
·         MUNISH, International School of The Hague
·         BERMUN, John F. Kennedy School Berlin (Duitsland)
·         CGSMUN, Costeas-Geitonas School Athens (Griekenland)
·         HMUN, Stedelijk Gymnasium Haarlem
·         DeMUN, Rijnlands Lyceum Wassenaar
·         IMUNA, Murmellius Gymnasium Alkmaar
Voor meer informatie over HMUN kun je kijken op hmun.nl
Voor meer informatie over MUN op het Stedelijk Gymnasium Haarlem kun je kijken op www.munsgh.nl

 

 

.